สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รับรหัสผ่าน
         โทรศัพท์ 0 3670 8064           แฟกซ์    0 3670 8064
E-mail WPL2554@Hotmail.com
 
 

....โรงเรียนบ้านวังเพลิง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน....
 
  
 
Online:  1
Visits:  65,631
Today:  26
PageView/Month:  2,231
Last Update:  11/10/2556
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และผู้ปกครอง ปีการศึกษา25 ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนบ้านวังเพลิงได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนและผู้ปกครอง ที่นำบุตรหลานมาเข้าเรียนในระดับชั้น อนุบาล, ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อทำความรู้จักกับคณะผู้บริหา ...
อมรม "ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา"

ในวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนบ้านวังเพลิงได้จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรครู "ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา" เพื่อให้ความรู้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านวังเพลิง ในเรื่อง ทบทวนเกี่ยวกับ ...
พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่น 18

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 โรงเรียนบ้านวังเพลิง ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน รุ่น 18 ที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีผู้อำนวยการจารึก  ขึ้นทันตา เป็นประ ...
แก้ปัญหานักเรียนออกกลางครรภ์

ครูทุกคนควรมีนักเรียนในความดูแล ครูแนะแนวเป็นผู้ช่วย ผู้แนะแนวทางวิธีการแก้ปัญหา ครูทุกคนควรช่วยกันดูแลตรวจสอบ นักเรียนในกลุ่มของตัวเอง หรือในความปกครองของตัวเอง อย่างสม่ำเสมอ เพิ่มความถี่ ในการเข้าพบ ...
เกษตรธรรมชาติ

สภาพปัจจุบันได้เกิดปัญหามากมายในยุคโลกาภิวัฒน์ เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการบริโภค  อาหารที่รับประทานเข้าไป ทำให้เกิดโรคมะเร็ง เฉลี่ย ชั่วโมงละ 6 คน จึงเชิญชวนให้หันมารับประทานอาหารป ...
 
 
 
 
Online:  1
Visits:  65,631
Today:  26
PageView/Month:  2,231